taikingas

taikingas
peace

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • taikingas — taiki̇̀ngas, taiki̇̀nga bdv. Taiki̇̀ngas žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • taikingas — taikìngas, a adj. (1) NdŽ, DŽ, KŽ, à (3) Š; Vd, Rtr 1. kuris stengiasi palaikyti taiką, išvengti karų: Žemyne jungiasi taikingos tautos visos ir kelia vėliavas taikos visų šalių V.Mozūr. Mes, riteri, ir tu, karaliau, neatstumiam taikingos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dermingas — 1 dermìngas, a adj. (1) 1. darnus, suderintas, harmoningas: Nung visi dermingais, balsais jam meilingais giesmes darykit KN38. O vienok jų liudijimai nebuvo dermingi SE254. dermìngai adv.: Dermingai ... giesmes giedokim KN50. Ketvertas arklių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • padoringas — padorìngas, a adj. (1) 1. žr. padorus 1: O katras buvo teisingas, darbinykas padorìngas, tą visi ponai kankino (d.) Alvt. 2. K sugyvenamas, taikingas: Padorìngasis K. padorìngai adv. K …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sandaringas — sandarìngas, a adj. (1) Rtr 1. L496 sandarai būdingas, taikingas: Duosiu jumus sandaringą širdį BBEz11,19. Jei kas tur prarakystę, tada testa ta vierai sandaringa VlnE25. sandarìngai adv. KŽ. 2. KŽ sandariai uždarytas, sandarus. sandarìngai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sandoringas — sandorìngas, a adj. (1) K, NdŽ, Rtr, sandoringas (1) BŽ529; L 1. H, H169, Q149, KII309,313 taikingas, taikus: Nevierni, nesandoringi, nemielaširdingi CII593. Nesandoringas, vaidininkas Q636. Visi yra bepročiai, nevierni, statūs, nesandoringi ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sandorus — sandorùs, ì adj. (3b) NdŽ; MŽ149, Šlk 1. taikingas. 2. vieningas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • spakajingas — ×spakajìngas, a adj. (1) KŽ 1. BzB297 žr. spakainas 3: Dėl savo sūnelio esu visai spakajìnga Pln. Gaus po vargamus buitį spakajingą KN72. spakajìngai adv.: Idant jis … spakajingai būtų palaikytas Mž104. 2. taikus, taikingas. spakajìngai …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • suderingas — suderìngas, a adj. (1) KŽ; Lex95, Q561, N taikus, sukalbamas, taikingas: Bus žmonės ... be prigimtos meilės, nesuderingi, pakalbėtojai Bt2PvTm3,3. Nesuderingas CII563. suderìngai adv. KŽ: Geriaus dar gal sakyti ir suderingiaus Jzm …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • taikingumas — taikingùmas sm. (2) Š, BŽ246, DŽ, NdŽ, KŽ; Rtr → taikingas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • taiklus — taiklùs, ì adj. (4) Š, DŽ 1. Glv, Kp gerai pataikantis: Taiklùs šaulys NdŽ. Ano labai taiklì ranka, mun su akminuku leido ir uždevė Užv. Ten kiti šaudė, o mun nedevė: netaiklì ranka Trk. Paskendę dūmuose priešai negalėjo nė svajoti apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”